Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Vendas & Informações

Acione nossa equipe técnica para conhecer e obter maiores informações sobre nossos produtos e serviços

 Financeiro & Cobranças

Departamento financeiro - pagamentos e faturamento de nossos serviços

 Servidor Dedicado e VPS - Suporte Gerenciado

Departamento exclusivo para suporte de clientes de Servidores Dedicados e/ou Gerenciamento IDC da MeganickIDC

 Suporte de Hospedagem e Revenda

Nossa equipe técnica de Hospedagem de Sites e Revenda de Hospedagem pronta para lhe atender